Steel Fibre for concrete reinforcement

สตีลไฟเบอร์สำหรับงานคอนกรีต (Steel Fibre)

สตีลไฟเบอร์ในงานคอนกรีตโครงสร้าง มีประวัติเริ่มต้น ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมาได้เริ่มมีการ ใช้งาน Fibre reinforce concrete (FRC) กันอย่างกว้างขวางในแวดวงงานก่อสร้าง ซึ่งมีส่วนผสม สามส่วน คือ  น้ำปูน วัสดุมวลรวมหยาบและละเอียด และส่วนสุดท้ายคือส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ มีทั้งแบบ เส้นในพลาสิติก โพลีพร็อพพีลีน (Prolypropylene Fibre) และเส้นใยเหล็ก (Steel Fibre) โดยเส้นใยทั้ง 2 ชนิด ทำหน้าที่แตกต่างกัน คือ เส้นใยโพลีพร็อพพีลีน จะใช้เพื่อทำกาารหน่วงการคายน้ำในคอนกรีตให้นานขึ้น ส่งผลให้คอนกรีตนั้นลดผลกระทบของรอยร้าวเเนื่องมากจากอุณหภูมิ  ส่วน เส้นใยเหล็ก หรือสตีลไฟเบอร์นั้น จะให้กำลังแก่คอนกรีตที่มากกว่ามาก สามารถนำไปใช้ออกแบบเป็นโครงสร้างรับกำลังและแรงกระแทกได้ดีมาก  เช่น งานพื้นโรงงาน อุโมงค์ ฐานราก เป็นต้น  โดยเมื่อคอนกรีตที่ผสมสตีลไฟเบอร์เริ่มเกิดรอยร้าวขึ้น ตัวสตีลไฟเบอร์จะประพฤติตัวเป็นสะพานเพื่อยึดรอยร้าวนั้นไม่ให้แตกร้าวมากขึ้นโดยง่าย และยังสามารถรักษาน้ำบรรทุกที่ออกแบบไว้ได้อีกด้วย จึงเป็นการดี หากคอนกรีตโครงสร้างมีการผสม สตีลไฟเบอร์เข้าไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก เพิ่มการรับน้ำหนักบรทุก และยังยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างได้อีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์สตีลไฟเบอร์ที่ใช้ ของ STAKCON รุ่น HE 0.75/60  และ รุ่น HE 0.35/55  

การประยุกต์ใช้งาน

   -    พื้นในโรงงานอุตสาหกรรม 

   -    งาน Short Crete

   -    งานฐานรากตอม่อ 

   -    งานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับ อุโมงค์

  -     งานคอนกรีตผิวบาง 

  -     งานท่อ ชิ้นส่วนคอนกรีต เป็นชิ้น

 

 

 

  หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลรายละอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรกฤช ไสยโชติ 086-332-4663