หน้าแรก

บริษัท พาโว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ด้านแบบก่อสร้าง งานป้อวกันและแก้ไขการพังทลายของลาดดิน ถนน สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง หรือเสริมความแข็งแรวของโครงสร้างเดิม โดยจัดหาวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงงานออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงานโยธา ต่างๆ

สำหรับทางบริษัท ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่าย

สินค้าก่อสรา้งชนิดพิเศษ อาทิเช่น


-Steel Fiber สำหรับงานพื้นโรงงานและ shortcrete

-ระบบรีดตะกอนน้ำเสียโรงงาน Dewatering Geotube                                

-กล่องเกเบียน (Gabion and /mattreses)

-แผ่นใยสังเคราะห์งานดิน Geotextile / high strength Geotextile

-Concrete Block ll

-Geobag ถุวใส่ทรายเสริมเสถียรภาพตลิ่ง 

-เสาเข็มพืดเหล็กแบบรีดเย็น Cold Formed Steel Sheet pile

-แผ่นปูทาวเดินเท้า สำหรับผู้พิการทาวสายตา


    • สตีลไฟเบอร์สำหรับงานคอนกรีต (Steel Fibre) สตีลไฟเบอร์ในงานคอนกรีตโครงสร้าง มีประวัติเริ่มต้น ตั้งแต่...
    • Tianjin EcoCity, China32-31493.jpg
      ถุงรีดตะกอนสำหรับการรีดตะกอนน้ำเสีย (Dewatering Geotube) Tencate Geotube เป็นสินค้านวัตกรรมทางเทคโนโ...
    • องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .................. จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ปี ...... ได้ดำเนินการ .....