Geotube for Erosion Control

  ถุงทรายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

(Tencate Geotube for Marine Structure)

Tencate Geotube สำหรับงานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นอีกหนึ่งสินค้านวัตกรรม ของ บริษัท Tencate  ซึ่งทางบริษัท พาโว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชนิดนี้ในประเทศไทย ซึ่งผลิตด้วยวัสดุวิศวกรขั้นสูง เพื่อรองรับแรงขัดสีและแรงดันกระแสน้ำ ชายฝั่งต่างๆ ที่รุนแรงได้ มีอายุยาวนาวเมื่อรวมกับระบบปกป้องผิว ยาวนานกว่า 20 ปี อีกทั้งก่อสร้างได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วสามารถใช้ทรายหน้าชายหาดใช้เติมเข้าไปในถุงได้  อีกทั้งในคนงานและเครื่องจักรไม่มาก และไม่ซับซ้อนใดๆ  จึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่สามารถใช้ ระบบ ถุงทราย Geotube  นี้ เพื่องานป้องกันการกัดเซาะรุนแรง บริเวณชายฝั่งทะเล หรือริมตลิ่งแม่น้ำที่มีการใหลแรงสูง    

โครงสร้างนี้ ได้ถูกวิจัยพัฒนาและใช้งานมามากกว่า 40 ปีแล้วทั้งในยุโรบและอเมริกา เพื่อใช้ในงานป้องกันบ้านเรือนริมชายฝั่ง เมื่อเผชิญกระแสน้ำชายรุนแรง  งานถมทะเลเพื่อใช้พื้นที่ และงานเติมทรายหน้าชายหาด ด้วยประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบถุงทราย Geotube สามารถคงอยู่ ทนทาน ยาวนานนับสิบปี อย่างมั่นคง   (เมื่อใช้ร่วมกับระบบคลุมผิวจากแสงแดด)

ภาพ การวางแนวถุงทราย Geotube เพื่อป้องกันชายฝั่ง

 

ขั้นตอนการทำงาน

1. การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างให้ได้ระดับ และคลี่ม้วน Geotube ออก และตอกหมุดยึดโยง Geotube  เป็นระยะ ๆ ไป

 

2. เมื่อติดตั้ง ยึดโยง ถุงทราย Geotube ให้อยู่กับที่เรียบร้อยแล้ว ทำการติดตั้งปั้มน้ำและทำบ่อดูดทรายอยุ่ใกล้ ๆ แนวถุง แล้วเริ่มทำการเติมน้ำผสมทรายเข้าไปในถุง ผ่านท่อเปิดตามระยะต่างๆ ที่ออกแบบไว้

3. ทำการปั้มน้ำผสมทรายอย่างตต่อเนื่อง จนความสูงของถุงทรายอยุ่ในระดับที่กำหนด จึงหยุดแล้วทำการมัดปิดปากช่องรับน้ำ

4. ทำการปกป้องผิวถุงทราย Geotube  ด้วยการถมทรายปิดให้มิด หรือใช้วัสดุอื่นปกคลุม เช่น การใช้หินทิ้งด้านบน หรือการใช้วัสดุคลุมผิวอีกชั้นเช่น แผ่นพลาสติก หรือ สปรย์โพลียูรีเทน เพื่อป้องกันแสงแดด เท่านี้โครงการป้องกันการกัดเซาะ จากถุงทราย Geotube  ก้อพร้อมที่จะทำงานแล้ว

โครงการอ้างอิง 

 หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลรายละอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรกฤช ไสยโชติ 086-332-4663