Dewatering Geotube

ถุงรีดตะกอนสำหรับการรีดตะกอนน้ำเสีย

(Dewatering Geotube)

Tencate Geotube เป็นสินค้านวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ สำหรับเป็นทางเลือกในการกำจัดและบำบัดน้ำตะกอน ก่อนที่จะปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดย Tencate  Geotube ผลิตจากเส้นใยวิศวกรรมขั้นสูง มีความทนทานสูง ทนต่อสภาพกรดด่างได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถทนแรงดันน้ำที่ปั้มเข้าสู่ถุงที่แรงดันสูงมากได้  จึงทำให้ Tencate Geotube  เหมาะสมกับงานกำจัดบำบัดและรีดตะกอน ได้โดยตัวเองโดยปราศจาก เครื่องมือเทคนิคพิเศษ หรือ สายรีดตะกอนที่คุ้นเคยกัน สามารถนำไปใช้งานรีเน้ำตะกอน ตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่มาก จนถึง หน่วยรีดน้ำตะกอนในโรงงานขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 100%  เมื่อเทียบกับ ระบบ Fillter press หรือ Belt Pressแบบต ดั้งเดิม

               การตัดเย็บ Geotube เราคำนวน ตามปริมาณน้ำตะกอนที่มีและคำนวน ขนาดที่ดักนี้ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งประสิทธิภาพการรีดน้ำตะกอนอาจสุงถึง 90% ของปริมาณน้ำตะกอน นั่นแสดงให้เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงขนาดใหญ่เพื่อกรองเอาตะกอนทั้งหมด และสามารถบีบอัดตัวของตะกอนในถุงด้วยแรงโน้มถ่วงของน้ำหนักของตะกอนเอง ให้กลายเป็นดินตะกอน สามาารถฉีกเปิดถุง เพื่อใช้รถขุดตักดินตะกอนนี้ เพื่อนำไปถมที่ หรือบำบัดต่อไปได้อย่างง่ายดาย และค่าใช้จ่ายน้อยมาก

ขั้นตอนในการทำงานของ ระบบ Tencate Geotube

  1. การเติมน้ำตะกอนเข้าสู่ถึง  โดยปั้มน้ำผ่านท่อเข้าที่ช่องรับน้ำ โดยน้ำตะกอนที่เข้าไปอาจมีการติม Polymer เพื่อทำให้ตะกอนจับตัวกันและมีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้การกรองของถุงทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   2.  การรีดน้ำออกจากตะกอน โดย น้ำตะกอน จะถูกแรงดันของน้ำที่ส่งเข้าดันผ่านช่องเปิดของถุง Geotube ส่วนของตะกอนจะถูกแยกโดยช่่องเปิดนี้ และน้ำที่ใสจะใหลผ่านผิวถุงออกมา

    3.  การบีบอัดรวมตัวขอดินตะกอน ภายในถุง  โดยทิ้งระยะเวลาบีบอัดตัวช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อตะกอนรวมตัวกันแน่น  จะแปรสภาพเป็นของแข็ง ที่สามารถเคลื่อนย้ายกำจัดได้โดยง่าย อีกทั้งทำให้ ปริมาณการใช้รีดน้ำของถุง สามารถใช้ซ้ำ จนกว่าถุงนั้นจะเต้มไปด้วยตะกอนแน่นแล้ว โดยปกติ ถุง Geotube นี้ สามารถบีบอีดโดยคิดเป็นค่า Volume reduction ได้มากถึง 80%  โดยปริมาตรน้ำตะกอนสด

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่สามารถนำไปใช้ 

1.  งานดูดโคลน ทราย เพื่อเพิ่มความลึกท้องน้ำ และถมพื้นที่ในน้ำ (Environment Remediation)

2.  งาน กำจัดตะกอน ของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อไม้ (Pulp and Paper)

3.  งานกำจัดกากตะกอนกากเหมืองแร่และกากสินแร่ (Minning and Mineral Processing)

4.  งานกำจัดกากตะกอน ของขี้เถ้าลอย Fly Ash and Bottom Ash  ของโรงานไฟฟ้า (Power Generator) 

5. งานกำจัดกากตะกอน ของน้ำประปา และ น้ำเสียอุตสาหกรรม (Water and Waste water Treatment)

6. งานกำจัดกากตะกอนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (Light Industry)

7. งานกำจัดกากตะกอน ของอุตสหกรรมปศุสัตว์ (Agriculture)

7. งานกำจัดกากตะกอนของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

 

 

หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลรายละอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย คุณจักรกฤช ไสยโชติ 086-332-4663